Name: Angela SU Qi
Firm Name: Horizons Corporate Advisory
Country: China
Expertise: Intellectual Property Law


View profile
Name: Arthur J. Chiu
Firm Name: Cyan Law Firm
Country: China
Expertise: Legal Affairs


View profile
Name: Cherry Chunfei GUO
Firm Name: Beijing Tiantai Law Firm
Country: China
Expertise: IT & Telecoms Advisory Services


View profile
Name: Feng Chen
Firm Name: Cyan Law Firm
Country: China
Expertise: Sports Law


View profile
Name: Jingzhan Wang
Firm Name: Tianjin Bozhuan Law Firm
Country: China
Expertise: Contract Law


View profile
Name: Junius Xu
Firm Name: Guangdong Kingbridge Law Firm
Country: China
Expertise: Litigation


View profile